Selecteer een pagina

In memoriam R.A. Kolkert

Op 19 juni is adjudant b.d. R.A. Kolkert op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij met het Bronzen Kruis is onderscheiden.

 

K.B. no. 64 van 14 oktober 1949

2686 Rudolph Antoon Kolkert, geb. Deventer 21 juli 1925, tijdelijk aangesteld

wachtmeester-oorlogsvrijwilliger.

 

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 31

December 1948 tijdens de politionele actie in Midden-Sumatra, een jeep met aanhangwagen besturend, als spits voor de colonne, welke oprukte van Sibolgo naar

Padang Sidimpoean, niettegenstaande de remmen van deze jeep niet werkten, met grote onverschrokkenheid en bekwaamheid tijdig de brug over de Aer Pakoe weten te bereiken en met de hem vijf vergezellende militairen de vijandelijke bezetting van deze brug te verjagen en daarna de aangebrachte mijnen te verwijderen, zodat deze belangrijke brug onbeschadigd in handen viel.

Voorts door, na te zijn teruggereden om een brengun op te halen, geheel uit eigen beweging en vergezeld van slechts drie militairen, in snelle vaart met zijn jeep door te rijden naar de grote verkeersbrug over de Batang Toroe teneinde te trachten ook deze brug nog tijdig veilig te stellen.

Tenslotte door, toen hij deze brug tot op ongeveer 20 meter was genaderd en de door de vijand daaraan gebrachte ladingen ontploften, met grote tegenwoordigheid van geest zijn jeep tegen de steile bergwand tot stilstand te brengen waardoor deze echter omkantelde en de inzittenden er uit werden geslingerd, doch onmiddellijk daarna het vuur op de hem van de overzijde beschietende vijand te openen en deze te verdrijven.