Selecteer een pagina
Vereniging

Dragers Militaire Dapperheids onderscheidingen

 Waarin opgenomen de Bronzen Leeuw (BL), Bronzen Kruis (BK), Kruis van Verdienste (KV) en Vliegerkruis (VK)

Wat is dapperheid?

In samenwerking met het ministerie van Defensie is een serie portretten gemaakt van dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen.

Onze kameraden vertellen wat zij verstaan onder dapperheid.

Daden laten leven

Zie in één oogopslag waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, en welke onderscheidingen er zijn verdiend.

Kernwaarden van de vereniging

Onze vereniging kent een rijke geschiedenis. Hier kunt u alle informatie en de kernwaarden van de VDMD nalezen.

Brons

De digitale versie van het verenigingsblad! Lees hier de vorige edities van Brons na.

Dapperheids-onderscheidingen

Het Nederlandse decoratie-stelsel kent verschillende militaire dapperheidsonderscheidingen ter beloning van uitzonderlijk moedig optreden in oorlogstijd of daarmee vergelijkbare omstandigheden.

In Memoriam

Soms ontkomen we er niet aan om afscheid te moeten nemen van een (ere)lid.

Wanneer dat gebeurt zullen we u op deze pagina op de hoogte stellen.

Koninklijke besluiten

Bij elke onderscheiding hoort een Koninklijk Besluit (KB), ondertekend door ons staatshoofd. Klik hier voor het dossier van openbare KB’s.

Binnenkort beschikbaar!

UITGEREIKTE onderscheidingen*

BRONZEN LEEUWEN

BRONZEN KRUIZEN

KRUIZEN VAN VERDIENSTE

VLIEGERKRUIZEN

*vanaf 1940

Beschermheer aan het woord

“De Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-onderscheidingen werd op 5 mei 1970 opgericht. Toen nog onder de naam ‘Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis’. Dat is al weer 50 jaar geleden en in die periode is er veel gebeurd”.

“Oudere en jongere dragers verbinden en verbonden houden en aanwezig zijn waar het ertoe doet; dat is ons streven!”

historie van de onderscheidingen

Onderscheidingen en eretekens vinden hun oorsprong in de krijgsmacht. Met name de Romeinen hebben hierbij een grote rol gespeeld. Ook geestelijke orden en Vorstenhuizen in Europa hebben vele onderscheidingen ingesteld, die soms nog steeds vanaf de Middeleeuwen actueel zijn. Maar ook de Republiek der Verenigde Nederlanden zag het belang van onderscheidingen en heeft verschillende onderscheidingen ingesteld. Het is daarom niet verwonderlijk dat onderscheidingen ook in Nederland, en speciaal bij onze krijgsmacht, steeds een belangrijke rol hebben gespeeld.

De hoofdmoot van de geregistreerde onderscheidingen of medailles betreft de onderscheidingen voor deelname aan militaire operaties.

we horen graag van u,

laat een bericht achter!

Wilt u een bijdrage leveren aan de vereniging, het blad Brons, de website of heeft u een andere vraag?

Neem contact met ons op via communicatie@verenigingdmd.nl, of via het formulier!

BINNENKORT KOMT ONS BOEK UIT

 

DADEN LATEN LEVEN

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief!