Selecteer een pagina

In Memoriam Zeno Brijl

Op 1 juni is luitenant-kolonel b.d. Zeno (Jacques) Brijl overleden. Overste Brijl was drager van de Bronzen Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en drager van het Ereteken van Verdienste in goud. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij met de Bronzen Leeuw werd onderscheiden:

K.B. no. 98 van 31 maart 1952

Zeno (‘Jacques’) Brijl, geb. Modjokerto 21 mei 1927, eerste luitenant van het wapen der infanterie (legernummer 27.05.21.005).

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 24 op 25 December 1948, als commandant van het detachement Koedoes (Midden-Java).
Toen zijn detachement door een overmachtige terroristische bende werd aangevallen, heeft hij door een juiste voorbereiding deze aanval in korte tijd kunnen afslaan.
Vervolgens heeft hij, door juist en snel ingrijpen eveneens de gelijktijdig ingezette hevige aanval op de ongeveer 2 km. Oostelijker gelegen suikerfabriek “Rendeng” tot staan weten te brengen.
Hij heeft zich daartoe persoonlijk met een aantal vrijwilligers derwaarts begeven en het commando van de aanwezige zwakke bezetting overgenomen, waarna de vijand met zware verliezen werd teruggeslagen, zodat dit belangrijke object kon worden behouden.

Overste  Brijl heeft zich met hart en ziel ingezet voor de erkenning en waardering voor veteranen. U kunt hierover meer lezen in de Defensiekrant

https://magazines.defensie.nl/pijler/2015/04/art.-onderscheidingen-brijl

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2017/09/brijl