Selecteer een pagina

Ons bereikte het treurige nieuws dat Wilhelm Friedrich Johannes, ofwel kapitein der mariniers b.d. Wim Elgers is overleden. Wim was drager van het Bronzen Kruis voor zijn inzet als marinier in Nederlands Nieuw-Guinea. Bovendien was hij een gewaardeerd lid en oud-bestuurslid van onze vereniging.

Luitenant-kolonel Frans Erkelens en oud-voorzitter van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen werkte in het verleden nauw met Wim samen. “Wim Elgers zal gemist worden als man, vader, vriend, collega, strijder, kameraad en veteraan. Hij was er altijd voor iedereen, gevraagd en ongevraagd. Wim had een groot hart waar voor iedereen een plekje was. Voor de dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen, hun partners en de weduwen van de dragers.”

Voor de vereniging vervulde Wim de rol van secretaris en penningmeester tegelijk. Gedetailleerd, precies, nauwkeurig, bevlogen en betrokken. Zijn rol voor de vereniging was kenmerkend voor de wijze waarop hij in het leven stond: een strijder tot de laatste snik.”

In deze link vertelt Wim zijn bijzondere verhaal, van opkomst bij het Korps Mariniers in 1959 tot aan zijn moedige optreden tegen de vijand in Nieuw-Guinea in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Vorige week donderdag bezocht de huidige voorzitter commodore-vlieger Peter Tankink hem nog, waarbij Wim nog vol enthousiasme vertelde over zijn daden in Nieuw-Guinea.

Wim is 82 jaar geworden.

Om zijn daden nog een keer te laten leven, plaatsen wij hieronder de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij destijds is onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Wilhelm Friedrich Johannes (‘Wim’) Elgers, geboren te Werningerode (Duitsland) op 8 nov. 1941, marinier der 1e klasse.

Heeft zich in de periode van 9 mei tot 18 augustus 1962 meermalen onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand in NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA onder meer door op 14 augustus 1962, toen het voorste deel van de eenheid  waartoe hij behoorde, door automatisch vijandelijk vuur was gebonden, naar voren te komen, opstelling te kiezen in de nabijheid van een aldaar opgestelde mitrailleur en tijdens de daaropvolgende aanval van de vijand te blijven vuren tot deze gedwongen werd de aanval te staken.