Selecteer een pagina

In Memoriam Petrus de Kock

Op 6 december is helaas de heer P.P. de Kock op 103-jarige leeftijd overleden. Hij was van drager Bronzen Kruis. De heer de Kock was de laatste van de oerwoudstrijders die in de Vogelkop op Nederlands Nieuw-Guinea hebben doorgevochten tegen de Japanners. Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk besluit waarbij hij is onderscheiden.

K.B. no. 18 van 12 april 1945, 1183 Petrus P. de Kock, geb. Ambon 12 mei 1918, militie-soldaat (algemeen stamboeknummer 18118).

Moedig en beleidvol optreden getoond tijdens de Japansche bezetting van Nederlandsch Nieuw Guinea van Maart 1942 tot ca. September 1944 door zijn actief deelnemen aan den guerilla-krijg en daarbij groote ontberingen geleden.

In januari van dit jaar gaf hij een bijzonder interview aan NRC, dat u hier kunt lezen