Selecteer een pagina

In Memoriam mevrouw Westra Hoekzema – Storm van Leeuwen

Op 2 november is helaas mevrouw Westra Hoekzema – Storm van Leeuwen op 99-jarige leeftijd overleden. Zij was draagster van het Bronzen Kruis. Om haar daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij zij met het Bronzen Kruis is onderscheiden.

K.B. no. 113 van 1 april 1950 Mevrouw Alida Westra Hoekzema-Storm van Leeuwen, geb. 16 sept. 1922.

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na eerst vanaf begin 1944 illegaal te Nijmegen werkzaam te zijn geweest, waarbij zij o.a. als koerierster wapenen en berichten naar Limburg bracht, tijdens de gevechten in September 1944 in Nijmegen berichten van het door de vijand nog bezette gedeelte van deze stad naar het Geallieerde gedeelte door de vuurlinies over te brengen en daarna de in de strijd aldaar achterlaten munitie op te halen voor de illegaliteit.

Voorts door na de bevrijding van Nijmegen, na zich beschikbaar te hebben gesteld voor het ontvangen van een opleiding in het behandelen van de S-phone, omstreeks half Maart 1945 zich weer vrijwillig van bevrijd naar bezet gebied per boot door de Biesbosch naar Doetinchem te willen begeven om mede een S-phone te bedienen, bij welke tocht zij wegens zwaar vijandelijk vuur was genoodzaakt geweest terug te keren en kort daarop ondanks zeer ongunstige en moeilijke omstandigheden wederom een poging te wagen om per boot de Biesbosch te passeren, waarbij de boot door een vijandelijke patrouilleboot werd aangehouden en zij met de overige bemanning werd gevangen genomen, totdat zij, na vele zware verhoren en verblijf in verschillende gevangenissen, begin Mei 1945 werd bevrijd.

Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.