Selecteer een pagina

Gina de Landgraaf

Op 6 november is helaas mevrouw De Landgraaf overleden. Mevrouw De Landgraaf was weduwlid van onze vereniging sinds haar echtgenoot, Jan de Landgraaf RMWO, in 1978 overleed.

Om de daden van haar echtgenoot nog eens te laten leven, plaatsten wij hier de tekst van het KB waarbij Jan de Landgraaf is onderscheiden.

 
K.B. no 8 van 30 augustus 1948
 
5618 Jan de Landgraaf, geb. Sliedrecht 11 febr. 1921, overl. Sliedrecht 22 maart 1978.
 
Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door van Januari 1945 tot de bevrijding van West-Nederland 30 malen ten behoeve van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering met zijn kano langs een ongeveer 18 km lange waterweg de geheime verbinding tot stand te brengen tussen bezet en bevrijd Nederland over de Biesbosch en de Merwede, steeds varende tussen tal van uiterst waakzame vijandelijke posten en patrouillerende boten.
Voorts door op één van zijn tochten, toen zijn boot door vijandelijk vuur tot zinken werd gebracht, zich zwemmende en lopende door vijandelijke mijnenvelden in veiligheid te stellen.
Ten slotte door, in vereniging met enige andere goedgezinde Nederlanders, waarbij hij als onder-commandant optrad, in de Biesbosch deel te nemen aan het overvallen en gevangen nemen van kleine groepen zwaar bewapende Duitse soldaten, die daarna werden opgeborgen en bewaakt in motorschuiten in een afgelegen deel van de Biesbosch.