Selecteer een pagina

In Memoriam Piet Jonker

Op 9 december 2020 is helaas korporaal-schrijver b.d. P.J.J. (Piet) Jonker, drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging, op 103-jarige leeftijd overleden.

Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij destijds is onderscheiden.

K.B. no. 3 van 11 oktober 1949

2648 Petrus Johannes Joseph Jonker, geb. Alkmaar 28 juni 1917, sindsdien tot korporaal- schrijver bevorderd soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (stamboeknummer 95910).

Heeft zich onderscheiden door moedig en volhardend optreden tegenover de vijand. Jonker was als soldaat ingedeeld bij een afdeling van de 1ste Compagnie van het Ve Bataljon Infanterie, welke afdeling op 6 Maart 1942 in voorste lijn streed in de Tjiaterstelling (West-Java) en na verschillende Japanse aanvallen te hebben afgeslagen standhield, totdat zij geheel door de vijand omsingeld was en daardoor gedwongen werd zich over te geven.

Vervolgens werd deze gehele afdeling op beestachtige wijze door de Japanners vermoord. Na tevoren met hun eigen beenwindsels in groepjes van drie aan elkaar vastgebonden te zijn, werden zij met mitrailleurvuur en door bajonetsteken gedood. Hoewel zwaargewond gelukte het Jonker zich los te maken en eveneens een gewonde kameraad te bevrijden.

Niettegenstaande zijn verwondingen trachtte hij de eigen troepen te bereiken, daarbij gedurende enige dagen onder uiterst moeilijke omstandigheden en zeer zware ontberingen rondzwervende, totdat hij tenslotte door een Japanse patrouille werd gevangengenomen.