Selecteer een pagina

In memoriam Goderd van Heek

Op 21 februari 2021 is helaas reserve-kapitein Goderd van Heek, drager van de Bronzen Leeuw en het Draaginsigne Gewonden, op 97-jarige leeftijd is overleden in Oosterbeek. Om zijn daden nogmaals te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij in 1950 is onderscheiden met de Bronzen Leeuw:

 

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950

1055      Goderd van Heek, geb. Lonneker (gem. Enschede) 28 april 1923, reserve-eerste-luitenant van het wapen der infanterie (legernummer 23.04.28.011).

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden:

1e.     op 28 Juni 1949 bij het zuiveren van kampong Singin (Midden-Java), alwaar, volgens bekomen inlichtingen, benden zouden zijn geconcentreerd en zich opslagplaatsen van munitie en bommen zouden bevinden.
In het bijzonder door met zijn afdeling in deze kampong door te dringen hoewel hij door de bevolking was ontdekt en verraden.
Vervolgens door, toen hij bemerkte dat de overmachtige vijand pogingen deed om hem te omsingelen, de afdeling op beleidvolle wijze naar het kampement terug te brengen, waarbij vijf tegenstanders onschadelijk werden gemaakt en tevens enige wapens, munitie en documenten werden buitgemaakt.

2e.     op 13 Juli 1949 bij het geheel uit eigen beweging aanpakken en zuiveren van kampong Drodjo (Midden-Java), omdat convooien op de weg van Karangpandan naar Tawang Manggoe veel last van beschietingen, mijnen en coupures ondervonden en het vermoeden was gerezen, dat de vijand acties uit deze kampong ondernam.
In het bijzonder dooraldaar na een volkomen verrassende aanval twee vijanden gevangen te nemen en vier vuurwapens buit te maken.

3e.     door in de nacht van 6 op 7 Augustus 1949 tijdens een doorzoekingsactie bij kampong Kaliboto (Midden-Java), onanks zijn daarbij bekomen ernstige verwonding en bloedverlies, zolang mogelijk de leiding te blijven behouden, waartoe hij, teneinde helder van geest te blijven, voorlopig het toedienen van een morphine-injectie weigerde.
Daardoor te bereiken dat de actie toch volgens het tevoren opgestelde plan kon verlopen.
Aldus opnieuw naast onverschrokkenheid zeer goede aanvoerderseigen-schappen en veel beleid te betonen.

 

Afscheid

Bij het afscheid, op 26 februari, is namens de Koninklijke Landmacht de regaliakist aangeboden aan zijn familie en is het K.B. voorgelezen. Foto’s hiervan zijn te zien op onze Facebookpagina.