Selecteer een pagina

In Memoriam F.L. Tiemes

Op 22 juli is helaas de heer F.L. Tiemes op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij met het Bronzen Kruis is onderscheiden.

K.B. no. 98 van 27 maart 1963 Frederik Louis Tiemes, geb. Ubach over Worms 12 dec. 1941, zeemilicien-marinier der 2e klasse (115000).

Heeft zich op 25 maart 1962 aan boord van het marinevaartuig LCPL 9534, dat ligplaats had gekozen bij het eiland GAG (Ned.-Nieuw-Guinea), onderscheiden door moedig optreden door, toen dit vaartuig door een Indonesische Mitchell-bommenwerper met raketten en boordwapens werd aangevallen, in volkomen ongedekte positie met een mitrailleur vuur uit te brengen op dit vliegtuig en dit vuren ook na het uitbreken van brand aan boord en tijdens een tweede aanval van het vliegtuig voort te zetten, tot zijn wapen weigerde.