Selecteer een pagina

In Memoriam barones Van Voorst tot Voorst

O

p 16 mei is helaas barones van Voorst tot Voorst – van Zinnincq Bergmann  overleden. Zij was gewaardeerd weduwlid van onze vereniging sinds haar echtgenoot, Roderic baron Van Voorst tot Voorst, BL, in 1988 overleed.

 

Om de daden van haar echtgenoot nog eens te laten leven, plaatsten wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij is onderscheiden:

 

K.B. no. 4 van 25 oktober 1949 Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst, geb. Zwolle 27 mei 1917, reserve-eerste luitenant van het wapen der cavalerie, overl. Zwolle 1 april 1988.

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 18 Maart 1949, toegevoegd als verbindingsofficier aan de Commissie van Militaire Waarnemers, van de Commissie van de Verenigde Naties, toen hij met twee leden van deze Commissie in een jeep van de United Nations van Medan naar Brastagi (Noord Sumatra) reed, tijdens welke rit hij, na het passeren van één van de vele haarspeldbochten, op een vijandelijke hinderlaag van een terroristische bende stuitte, op onverschrokken wijze tegen deze vijandelijke aanval op te treden.
In het bijzonder door, toen tengevolge van het, van achteren van zeer korte afstand, op hen geopende vijandelijke bren-, sten- en geweervuur alle drie inzittenden min of meer ernstig werden gewond, terwijl de militaire waarnemer, die de jeep bestuurde, daardoor de macht over het stuur verloor zodat de jeep tegen de steile bergwand reed en tot stilstand kwam, hoewel zelf ernstig gewond, met voorbeeldige onverschrokkenheid en tegenwoordigheid van geest, terwijl de beide militaire waarnemers dekking hadden gezocht tussen de jeep en de bergwand met zijn Owen-gun het vuur te openen op de ongeveer acht man sterke bende.
Daarbij dit vuur op onverschrokken wijze voortgezet hoewel hij herhaaldelijk opnieuw ernstig werd verwond.
Voorts door daarna, toen zijn munitie-voorraad dreigde op te raken, onder dekking van zijn eigen vuur, de beide militaire waarnemers om een bocht van de weg verdekt neer te leggen en zelf daarbij ter dekking stelling te nemen, na ongeveer een uur een voorbijrijdende autobus aan te houden, het nodige te regelen voor het halen van hulp en het verder veilig stellen van de twee gewonde militaire waarnemers.