Selecteer een pagina

Sirach Anthonie de Vos

Op 20 maart is sergeant (dpl) De Vos, drager van het Bronzen Kruis, oud-voorzitter en erelid van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, overleden.

Wij zijn onze oud-voorzitter zeer dankbaar voor alles dat hij heeft betekent voor de VDMD. Daarom zijn we ontzettend blij dat zijn familie bij onze vereniging betrokken blijft.

Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarmee de heer De Vos is onderscheiden.

K.B. no. 34 van 22 december 1951

Sirach Anthonie de Vos, geb. ´s-Gravenhage 25 febr. 1926, dienstplichtig sergeant van het wapen der infanterie.
Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede politionele actie in Indonesië als patrouillecommandant, waarbij hij verscheidene malen in gevecht met veel sterkere benden geraakte.

In het bijzonder heeft hij op 28 december 1948 als commandant van een stoottroep, deel uitmakende van een patrouille ter opsporing van een groep van 8 militairen, waaronder enige officieren, die in de omgeving van PANDEGLANG (BANTAM) in een hinderlaag was gereden, na een daartoe ontvangen opdracht, onmiddellijk de stormaanval ingezet toen hij tijdens deze patrouille op een veel sterkere terroristenbende stootte.

Hij is hierbij, zijn troep voorgaande, ondanks zijn eigen verwonding door een klewanghouw in zijn been, op onverschrokken wijze zijn patrouille blijven leiden, met het gevolg dat de bende met achterlating van een groot aantal gesneuvelden, waaronder de leider, spoedig kon worden verdreven.

Na herstel van zijn verwonding heeft hij wederom enige patrouilles geleid en de vijand aanzienlijke verliezen toegebracht, waarbij hij nogmaals werd gewond.