Selecteer een pagina

Cor Visser

Op vrijdag 1 mei is adjudant onderofficier van de mariniers b.d. C.J. (Cor) Visser, drager van het Bronzen Kruis, op de leeftijd van 91 jaar overleden te Capelle aan den IJssel.

Hij is onderscheiden met het Bronzen Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, 1948 en 1949 en het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.

Om zijn daden nogmaals te laten leven, herhalen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij onderscheiden is met het Bronzen Kruis

K.B. no. 42 van 30 september 1950

Cornelis Johannes Visser, geb. ‘s-Gravenhage 2 sept. 1928, marinier der 1e klasse (25334),

Heeft zich, ingedeeld zijnde bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij Lasem (Oost-Java) plotseling onder automatisch vuur van de tegenstander geraakte, door moedig optreden onderscheiden op 6 Februari 1949.

In het bijzonder door onmiddellijk op goede en onverschrokken wijze handelend op te treden toen reeds dadelijk na de aanvang van het vuurgevecht de sergeant-patrouillecommandant en twee manschappen werden gewond.
Door dit optreden wist hij te bereiken dat de algehele vernietiging van de patrouille werd voorkomen.