Selecteer een pagina

Theo Zaman

Op zondag 5 juli is adjudant-onderofficier b.d. Theo J. Zaman, drager van het Bronzen Kruis, op 93-jarige leeftijd overleden. De heer Zaman is op bovenstaande foto de tweede van links.

Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarmee de heer Zaman is onderscheiden.

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950

Theodorus Jacobus Zaman, geb. Amsterdam 19 okt. 1926, tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het wapen der infanterie (legernummer 26.10.19.166).

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 23 Juli 1949 tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden bij Tiron (Oost-Java), na reeds bij voorgaande gevechtspatrouilles te zijn opgevallen door flinkheid en een hoog moreel.

In het bijzonder door bij vermelde gevechtsactie, behorende tot een kleine stormgroep van 7 man, die tijdens het achtervolgen van een minstens vijfmaal zo sterke vijandelijke bende tengevolge van het onoverzichtelijke terrein verspreid raakte, nochtans met slechts twee man de achtervolging door te zetten.

Vervolgens door, toen hij plotseling tegenover een zich verscholen hebbende groep terroristen kwam te staan, welke tegenstand wilde bieden, toen hem bleek dat zowel zijn eigen sten als het geweer van één van zijn metgezellen onklaar was geraakt, onmiddellijk zijn enige handgranaat naar de bende te werpen en gebruik makend van de daardoor ontstane verwarring van één van de bendeleden in handgemeen een geweer afhandig te maken en hem daarmede buiten gevecht te stellen, waarop de overigen de vlucht namen.

Door dit moedige en snelle optreden tevens het leven van twee van zijn kameraden te redden.