Selecteer een pagina

In memoriam W.J.A. van Workum

Op 15 september 2021 is helaas Wim van Workum overleden. De heer Van Workum was drager van de Bronzen Leeuw en lid van onze vereniging.

Om zijn daden nog eens te laten leven, plaatsten wij hier de tekst van het KB waarbij hij is onderscheiden.

K.B. no. 6 van 24 augustus 1950,

Wilhelmus Johannes Arnoldus van Workum, geb. Zevenaar 13 juni 1927, wachtmeester van het wapen der cavalerie (legernummer 27.06.13.190).

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 29 Juli 1949 als opvolgend commandant van een convooi, hetwelk op de weg van Blitar naar Serenggat (Oost-Java) door een terroristische bende werd overvallen.
In het bijzonder door, toen de vooroprijdende gepantserde auto tengevolge van een mijnontploffing was omgeworpen, waardoor de zich daarin bevindende convooi-commandant en één huzaar werden gedood, terwijl vier andere huzaren onder de wagen in de mijnkrater bekneld kwamen te liggen, als opvolgend commandant zich achteraan de colonne bevindende, ondank het zware vijandelijke vuur onmiddellijk naar voren te snellen om zich op de hoogte van de toestand te stellen.
Voorts door daarna, hoewel er een officier in de colonne meereed, dadelijk het commando op zich te nemen, de nodige maatregelen te treffen en aan deze, zich in een jeep bevindende, officier te verzoeken om versterking te willen gaan halen, waarna hij op tactisch juiste wijze een brengroep opstelde, teneinde de aanvallers op een afstand te kunnen houden.
Vervolgens met hulp van de chauffeur de onder de omgekantelde wagen bekneld liggende vier huzaren te bevrijden, hetgeen mede in verband met het in de krater binnenstromende water ten spoedigste diende te geschieden.
Door dit bijzonder moedig, doortastend en rustig optreden te bereiken dat een vijandelijke massa-aanval op de stilstaande colonne werd voorkomen, de doden konden worden geborgen en het leven van de vier bekneld geraakte huzaren werd gered.