Selecteer een pagina

tijdlijn

Onderscheidingen nemen bij Defensie een bijzondere plaats in.

Namens de minister van Defensie is het Permanent Overlegorgaan Decoratiebeleid verantwoordelijk voor het decoratiebeleid het cluster Decoraties is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering daarvan.

De operaties waaraan door onze militairen wordt deelgenomen hebben in de loop der eeuwen een ander karakter gekregen. Aan de hand van de ontwikkeling van onderscheidingen wordt dat zichtbaar.

Hieronder volgen in hoofdlijnen de meest algemeen toegekende onderscheidingen aan de hand van de inzet van Nederlandse militairen binnen en buiten ons Koninkrijk:

Onderscheidingen voor de inzet van Nederlandse militairen van 1815 – heden

1815

Onderscheidingen ingesteld naar aanleiding van het verzet en het verslaan van Napoleon

1830-1832

Onderscheidingen voor deelname aan de Belgische campagnes, w.o. het Metalen Kruis

1825-1830

De Medaille van den oorlog op Java 

1869-1942

het Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen of Expeditiekruis, 33 gespen voor krijgsverrichtingen

(1873/74) resp. (1894)

De Atjeh-medaille en het Lombokkruis 

1914-1918

De medailles voor de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog

(1944-1950) resp. (1948-1951)

De medailles voor de strijd in de Tweede Wereldoorlog het Oorlogs-Herinneringskruis met 12 gespen, het Mobilisatie-Oorlogskruis

1946-1948

De onderscheidingen voor het Verzet in de Tweede Wereldoorlog, het Verzetskruis, de Verzetster Oost Azie en het Verzetsherdenkingskruis.


1945-1951

Het Ereteken voor Orde en Vrede, 7 gespen 

1950-1954

het Kruis voor Recht en Vrijheid, met gesp Korea

1949-1963

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, 1 gesp

1971-heden

De Herinneringsmedaille Rampenbrigade, sinds 1994 genaamd Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen, 7 gespen

1980-2001


De Herinneringsmedaille voor VN-Vredesoperaties, 1 gesp 

1982-2001

De Herinneringsmedaille voor Multinationale Vredesoperaties, 2 gespen 

2001-2014

De Kosovo medaille

2001-heden

De Herinneringsmedaille Vredesoperaties met tot nu toe 34 gespen.