Selecteer een pagina

kernwaarden
vAN DE VDMD

Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-onderscheidingen (VDMD)

De VDMD bezit een rijk verleden. Ze is begonnen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis. Leden bezitten een toegekende militaire dapperheidsonderscheiding, zijn weduwe of weduwnaar van een drager of hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse schare aan generaties en persoonlijkheden met uiteenlopende bijzondere verdiensten ten behoeve van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-onderscheidingen is op 5 mei 1970 opgericht en daarna bij Koninklijk besluit nummer 69 goedgekeurd op 19 augustus 1971. De vereniging kent leden, ereleden en buitengewone leden:

1. leden zijn dragers Bronzen Leeuw en/of dragers Bronzen Kruis en/of dragers Kruis van Verdienste en/of dragers van het Vliegerkruis;

2. ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt;

3. buitengewone leden zijn weduwen en weduwnaars van overleden (ere)leden.

Kernwaarden Vereniging

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een persoon of entiteit. Het zijn dieper gelegen eigenschappen of drijfveren die door gedrag tot uiting komen. De kernwaarden van de vereniging DMD worden gevormd door de gemene deler van haar leden.

Onze 3 kernwaarden zijn:

Moed

moed (de; m

onverschrokkenheid, dapperheid: moed putten uit hoop, kracht ontlenen aan

Volgens de filosofen Plato en Aristoteles is moed een van de vier kardinale deugden naast rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. Moed wordt volgens de Westerse moraalfilosofie cruciaal geacht voor een goed leven en een rechtvaardige samenleving (Domselaar, feb 2013).

Moed wordt getoond wanneer het ‘gevaar het grootst en het meest eervolst is, (…) en dit geldt vooral voor oorlogssituaties’ volgens Aristoteles. Gevaar kan hierbij op verschillende manieren gedefinieerd worden.

Beleid

be·leid (het; o

gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde  doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid

Beleid wordt in deze kernwaarde voornamelijk verklaard als het handelen in overleg, bedachtzaamheid en tactvol. De moedige gedraging van de drager dapperheidsonderscheiding typeert zich niet als roekeloos of onachtzaam.

Kameraadschap

ka·me·raad·schap (de; v)   

vriendschap: in goede kameraadschap leven

De leden van de VDMD hebben een gedeelde achtergrond met één gemeenschappelijk kenmerk: de militaire dapperheidsonderscheiding. De overeenkomsten tussen de leden schept een kameraadschappelijke band. Eén van de hoofddoelstellingen van de vereniging is dan ook niet voor niets: ‘Het onderhouden en bevorderen van kameraadschappelijke verhoudingen tussen de leden’.