Selecteer een pagina

Frans Erkelens

“Angst en verdriet in hun ogen”

‘Een eenheid van bijzonder geoefende soldaten voor moeilijke of verrassende operaties’.

Een treffende verklaring in de Dikke van Dale over het Korps Commandotroepen, dat op 22 maart precies 75 jaar bestond.

SREBRENICA

In januari ´95 vertrok de derde lichting Nederlandse blauwhelmen richting Bosnië. Al jaren woedde er een burgeroorlog tussen de Bosnische Serviërs en moslims. De Nederlandse troepen moesten orde op zaken stellen en de Bosnische enclave Srebrenica beschermen. Toch kon niet worden voorkomen dat Servische strijdkrachten, onder leiding van generaal Mladic, de enclave op 11 juli met een overmacht aan wapens innamen. Later bleek dat de Serviërs vele duizenden moslims tijdens hun vlucht uit de enclave hadden vermoord.

Vliegers leiden

Erkelens werd als een van de forward air controllers van het derde peloton van 108 Commandotroepencompagnie met het verkenningspeloton van Dutchbat 3 naar Srebrenica gestuurd. Vanaf de grond moest hij vliegers naar bepaalde doelen leiden. “Ik weet nog goed hoe Mladic de enclave innam en wij positie innamen op het hoogste punt aan de zuidkant van de stad. Hier hadden we zicht op de vele oprukkende militairen met wapens, tanks en pantservoertuigen.”

Erkelens werd als forward air controller naar Srebrenica gestuurd.

Van huis tot huis

Zonder dat de eenheden van Mladic het doorhadden, werden ze urenlang in de gaten gehouden. Erkelens hield ondertussen contact met een F-16-vlieger, die naar hun locatie probeerde te komen. “Pak voor de gein eens een landkaart en ga erop staan. Leid dan iemand van hartje Amsterdam naar Vianen. Het moet heel precies. Van huis tot huis. Dat is best ingewikkeld”, legt Erkelens uit.

Dutchbat III bracht bijna 25.000 mensen in veiligheid

Kogels en granaten

Op den duur kregen de Serviërs de schuilplaats van de commando’s in de gaten. Kogels en granaten sloegen overal in. Het eerste tankschot kwam anderhalve meter achter de toenmalig sergeant terecht. Bunker en loopgraaf werden compleet verwoest. In het heetst van de strijd wist Erkelens de F-16 zo te leiden, dat de juiste doelen werden gebombardeerd. In de chaos die volgde kwamen ze weg.

Heftig en leerzaam

Hoe moeilijk en zwaar de missie soms ook was, Erkelens had het niet willen missen. “Duizenden mensen hebben we zien vluchten. Angst en verdriet in hun ogen. Maar hoe gek het ook klinkt, het was leerzaam. Ja, de enclave is gevallen en veel Bosnische moslims zijn vermoord. Maar Dutchbat III heeft ook bijna 25.000 vrouwen, kinderen en oude mannen naar veiliger gebied gebracht.”

Erkelens met enkele collega’s in Srebrenica.

Dienst verlaten

Na zijn Bosnië-tijd werd Erkelens gevraagd instructeur te worden bij de commando-opleiding. Dat deed hij tot 1999.

“Toen ging ik de dienst uit en ging ik aan de slag in de civiele wereld.”

In 2005 komt hij in aanraking met CIMIC en besluit reserveofficier te worden. Naast het werk voor zijn eigen bedrijf gaat Erkelens 2 keer op uitzending naar Afghanistan. In 2007 besluit hij weer volledig terug te keren bij Defensie.

Commando-DNA

Na verschillende functies is hij nu compagniescommandant bij het KCT.

“Het was heerlijk om terug te komen. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Het is mooi om te ervaren dat het KCT zich steeds blijft ontwikkelen met behoud van de kernwaarden. Het DNA van het Korps Commandotroepen.”