Selecteer een pagina

dapperheids-
onderscheidingen

Het Nederlandse decoratiestelsel kent verschillende militaire dapperheidsonderscheidingen, ter beloning van uitzonderlijk moedig optreden in oorlogstijd of daarmee vergelijkbare omstandigheden.

  De VDMD omvat de Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis, Kruis van Verdienste en Vliegerkruis

  Bij alle onderscheidingen wordt advies gevraagd van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen.

  Onderstaande informatie staat na te lezen in het Handboek Onderscheidingen. Hierin staan verwijzingen naar wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, toelichtingen, richtlijnen en procedures over decoraties die voor het ministerie van Defensie van belang zijn.

   

  Download het Handboek Onderscheidingen

  01

  Militaire Willems-Orde (MWO)

  Militairen die zich door moedig, trouw en beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden, komen in aanmerking voor de Militaire Willems-Orde. Een voordracht wordt aangeboden aan het Kapittel Militaire Willems-Orde. Deze onderscheiding wordt toegekend door de koning, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

  02

  Bronzen Leeuw (BL)

  Militairen die zich in de strijd tegenover de vijand hebben onderscheiden met bijzonder moedig gedrag en beleidvolle daden, komen in aanmerking voor de Bronzen Leeuw. Voorstellen voor een Bronzen Leeuw is het gebruikelijk dat deze in eerste instantie worden aangeboden aan het Kapittel Militaire Willems-Orde om te beoordelen of er aanleiding is de voorstellen eventueel in beschouwing te nemen voor een Militaire Willemsorde. Alleen de koning kan deze onderscheiding toekennen, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

  03

  Bronzen Kruis (BK)

  Militairen die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden, komen in aanmerking voor het Bronzen Kruis. Deze onderscheiding wordt toegekend door de koning, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.

  04

  Kruis van verdienste (KV)

  Het Kruis van Verdienste is bestemd voor Nederlanders en niet-Nederlanders die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het koninkrijk hebben gediend. De onderscheiding wordt toegekend door de koning.

  05

  Vliegerkruis (VK)

  Het Vliegerkruis geldt als beloning voor Nederlandse militaire vliegers voor daden van initiatief, moed en volharding, tegenover de vijand of in verband met vijandelijke actie. De minister van Defensie doet de voordracht aan het staatshoofd, die de toekenning met een Koninklijk Besluit bekrachtigt. 

  06

  Eresabel voor officieren

  Aan reeds gedecoreerde officieren van het leger kan het eresabel worden uitgereikt.