Selecteer een pagina

In memoriam H.C. De Roode

Op 27 oktober is helaas de kolonel der mariniers b.d. H.C. De Roode op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was drager van het Bronzen Kruis en lid van onze vereniging. Om zijn daden nog eens te laten leven plaatsen wij hier de tekst van het Koninklijk Besluit waarbij hij met het Bronzen Kruis is onderscheiden.

 

K.B. no. 98 van 27 maart 1963

Hendrik Cornelis de Roode, geb. Den Helder 23 jan. 1933, kapitein der mariniers (07518), heeft zich als eerste-luitenant, commandant van een V en I-peloton herhaaldelijk onderscheiden door moedig optreden tegen de vijand in NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA, onder meer door op 10 juni 1962 in de omgeving van de kampong MANDONI door onversaagde en hardnekkige patrouillegang, de, numeriek sterkere, vijand op te sporen en deze bij het daaropvolgend vuurcontact op de vlucht te jagen met achterlating van wapens, munitie en uitrusting.